Kecskemét térkép

Kecskemét térkép

A Kecskemét térkép kartográfiai rajzban fordítva is szükséges hangsúlyt fektetni bizonyos táblákra (például azokra, amelyek a kommunikációs útvonalakat vagy a lakott központokat képviselik): ha az út valódi szélességét a méretarány arányában csökkentenék, valójában ez láthatatlan lehet; következésképpen el kell túloznunk a relatív jel méreteit annak érdekében, hogy észrevehetővé váljon mindazonáltal, hogy mind a méretek arányosságát meghamisítjuk, mind az elemek egy részét eltöröljük vagy elmozdítjuk, amelyek a valós felületen ábrázolandó, a példában maga az út. Kecskemét térkép nem lennének láthatóak, és nem akadályoznák az olvashatóságot.

Kartográfiai rajzban

A kartográfiai rajzban meg kell fordítva fordítani bizonyos táblákat is (például azokat, amelyek a kommunikációs útvonalakat vagy a lakott központokat képviselik): ha az út valós szélességét a méretarány arányában csökkentenék, valójában ez láthatatlan lehet; következésképpen el kell túloznunk a relatív jel méreteit annak érdekében, hogy észrevehetővé váljon mindazonáltal annak árán, hogy meghamisítjuk a dimenziók arányosságát, és eltöröljük vagy elmozdítjuk az elemek egy részét, amelyek a valós felületen ábrázolják, a példában magát az utat.

Hagyományos jelek a Kecskemét térképen

Általánosságban elmondható, hogy a hagyományos jelek a Kecskemét térképen a méretarány növekedésével számtalan és részletesebbek; de a léptéktől függetlenül a úgynevezett amely megoldható egyperces keltetéssel vagy keveréssel, amelynek célja olyan árnyékoló hatások elérése, amelyek megvilágított háromdimenziós felület megjelenését utánozzák; a dombormű legpontosabb ábrázolását azonban a szintgörbék (vagy magasságmérési görbék vagy izoipszis) adják, képzeletbeli vonalak, amelyek egyesítik az azonos magasságban elhelyezett összes pontot, önmagukban, vagy sraffozással vagy árnyékolással a c-ben. nagy léptékben, és a közepes magasságú árnyalatokkal együtt. Szokás megkülönböztetni a képviselt tartalom szerint földrajzi, általános, fizikai, politikai és ráadásul általánosan tematikus (viszont megkülönböztetik a figyelembe vett témák szerint).

Az úgynevezett az általános (a topográfiai c-vel kezdődően) a maga módján tematikus, a közölt információk kiválasztásának következményeként: nincs a földrajzi képes képviselni a föld felszínén ténylegesen jelen lévő összes elemet. A földrajzi tehát pontosan előre meghatározott célt követ, figyelembe véve a földrajzi valóság által javasolt lehetséges „témák” csak egy részét, bármekkora is. Így jelölik a tavakat és folyókat, melyeken külön jelölést kapnak a horgászatra alkalmas helyek.

Politikai jellegű Kecskemét térkép

Annál is inkább a fizikai (amelyek természeti jellemzőket képviselnek: orográfia, vízrajz stb.) és politikai jellegűek (amelyeket a politikai-adminisztratív és települési elemek igazolnak), valamint közúti és turisztikai jellegűek (kb. olyan általános típusúak, amelyben a kommunikáció és lakott központokat hangsúlyozzák). De szokás meghatározni azokat a amelyben csak egy vagy néhány egymással összefüggő szempontot vesznek határozottabban figyelembe. A témában létező számos és különböző tipológián túl a Témák: geológiai, tengeri, éghajlati, meteorológiai,vegetatív, demográfiai, etnikai, gazdasági, régészeti. Ha a topográfiai háttér hiányzik, vagy csak referencia-csontvázra redukálódik (általában a politikai vagy adminisztratív korlátok), amelyre a hagyományos színezés vagy szimbolika vonatkozik, nem pedig Témák, amelyekről beszélni kell a kartogramokról. A statisztikai adatfeldolgozó eszközök széles körű elterjedése, valamint a számítógépes kartográfia megvalósításának eljárásai rendkívüli módon elterjedték a témák, a GIS ( földrajzi információs rendszerek), amely több téma egymásra helyezéséig mindaddig, amíg a az általános nagyon jól mutatja a között meglévő nagyon lassú fogalmi különbséget. témák és Tábornok.

Egy másik figyelemre méltó különbség a kimutatott, nevezetesen alacsony merülés közvetlenül a földön végzett mérésekből ( nagyon nagy léptékű, például topográfiai), légifényképezéssel vagy műholdas mérésekkel is, és származékok, amelyeket lényegében topográfiai dokumentumok, de statisztikai adatok, tudományos irodalom és egyebek alapján állítottak össze.